Sappie Surf - Rik op het Veld

Sport Management

Gezien zijn studieachtergrond en zijn voordurende interesse in sport is Rik zeer geschikt om jou of jullie als sport organisatie te helpen bij allerhande management georiënteerde vraagstukken of het uitvoeren en/of begeleiden van lopende projecten. 

Zijn aanpak om grote doelen te bereiken is ze op te delen in kleine haalbare subdoelen/stappen. Subdoelen die hij volhardend en met een praktische creativiteit realiseert. Hierbij neemt hij niets als vanzelfsprekend aan; de vragen wat, waarom, hoe etc. horen standaard bij zijn aanpak. Hij neemt ook de verantwoording voor zijn acties/ deel projecten en ziet het als sport om deze waar te maken.